Vízia do budúcnosti

Ovce ako tvorcovia vlny môžu vyrobiť vlny veľké množstvo, aby pomohli miestnej ekológii. Z vlny, ktorá nie je vhodná na odevné spracovanie sa môžu priemyselne vyrábať pelety, prírodné hnojivo. Pri múdrom riadení, môžu hospodárske zvieratá skutočne regenerovať neúrodnú pôdu a rastliny, ktoré by na nej mali rásť. Tieto rastliny potom môžu vytiahnuť oxid uhličitý z atmosféry a uschovať uhlík v zemi, kam patrí. 

Tento prístup môže tiež pomôcť zabrániť rýchlemu šíreniu prírodných požiarov. Tieto ničivé požiare vďaka vysušeniu krajiny nadobúdajú s rastúcou frekvenciou nevídaný rozsah, ako sme poslednej dobe videli v štátoch južnej Európy.

Veľmi oceňujeme vznik spoločnosti Vlnárska manufaktúra v Senohrade, ktorá pod vedením manželov Vozárových rozbehla spracovanie ovčej vlny do odevného resp. bytového textilu, ale aj priemyselné spracovanie do podoby peliet, ktoré sa používajú ako prírodné hnojivo.

Keď sa oživí hospodárenie miestnej vlnárskej prevádzky, má to dopad aj na miestnu ekonomiku a kultúru domácej remeselnej výroby, ktorá sa v okolí prirodzene vyvinie.

Len málo zvierat robí túto prácu ľahšie ako ovce. Stačí obrátiť pozornosť a módny apetít smerom k ovčej vlne.

Monika