O ovciach a ľuďoch


Prvé skúsenosti s ovčou vlnou zahŕňali pranie vlny v domácich podmienkach a na potoku, česanie vlny na česačkách a pradenie na starších kolovratoch. V auguste 2022 do svojich aktivít OZ PEČENIČAN zahrnulo mimoriadne zručného krajčíra Petra Chvojku, ktorý sa okrem šitia venuje aj pradeniu, súkaniu vlny, tkaniu kobercov, háčkovaniu a štrikovaniu. Pod jeho vedením v učebni na Základnej škole v Bátovciach, ktorú OZ PEČENIČAN využíva na účely spracovania ovčej vlny, prebehli kreatívne workshopy určené pre deti, mládež, dospelých aj dôchodcov. 

Do učebne vďaka Petrovi Chvojkovi pribudli šijacie stroje a učí zakladateľky OZ PEČENIČAN šiť vlastné kroje, ktoré využívajú na odprezentovanie tradičného oblečenia počas vystúpení Detského folklórneho súboru PEČENIČAN. 

Úspech workshopov posunul Kreatívne ovce k organizovaniu exkurzií pre školy a inštitúcie podobného zamerania. S deťmi sme si vyrábali z vlny vlastné rozprávkové bytosti, učili sa háčkovať náramky a rôzne drobné veci. Dôchodcovia sa ukázali ako veľmi vďačná skupina záujemcov o aktivity remeselného charakteru. Sú poslednou žijúcou generáciou ľudí, ktorí ešte reálne ovládajú remeslo spracovania ovčej vlny v domácich podmienkach a tkanie kobercov na tkáčskych krosnách.

Raritným a ojedinelým prvkom v učebni je veľký tkáčsky stav – krosná. Sú 2,3 m široké a vieme na nich tkať exkluzívne výrobky veľkých rozmerov, akú sú prehozy na posteľ, deky a jedinečné koberce. Krosná pochádzajú od Lýdie Jergušovej – Vydarenej z Bratislavy, ktorá na nich tkala tapisérie do vysokého veku.  

O vlne


Vlna je jedným z najúčinnejších materiálov na planéte. Vlna má termoregulačné schopnosti – v zime zohrieva, v lete chladí a odvádza pot. Nič nie je v oblečení príjemnejšie a teplejšie ako vlna, a jej izolačné vlastnosti. Vlna je tiež odolná, ohňuvzdorná, úplne prírodná, vhodná na rôzne použitia, obnoviteľná, biologicky rozložiteľná. V prírode sa prirodzene rozloží do jedného roka. Syntetika v prírode pretrváva až storočia. Vlna na rozdiel od syntetických látok nezapácha, keď sa človek potí. Okrem toho je vlna šetrná k zvieratám.

Ročne máme podľa počtu oviec okolo 150 kg vlny. Už dlhé roky ju nikto nevykupuje. V minulosti ju brávali strihači ako protihodnotu za strihanie, ale už aj oni stratili o ňu záujem. Novú nádej vlieva do žíl Vlnárska manufaktúra zo Senohradu, ktorá od roku 2022 priemyselne spracúva surovú ovčiu vlnu. Jej služby využívame aj my. Doma prebratú, čerstvo ostrihanú vlnu nám v Senohrade operú, očešú, spradú a zosúkajú do finálneho produktu v podobe dvojnitky, alebo trojnitky. Podľa preferencií. Vlnu vedia spracovať aj do podoby kobercovej vlny. Vďaka Vlnárskej manufaktúre chovateľom nevzniká zbytočný odpad. 

Rodinná farma v Bátovciach


Rodinná farma Števčaťovcov sa nachádza v katastri obce Bátovce, nehnuteľnosť je bývalou koniarňou.

U Števčaťovcov sa chovu koní a dobytka venovali už predchádzajúce generácie, na túto tradíciu nadviazal MVDr. Miloslav Števčať (18.01.1939), ktorý založil ovčiu farmu v roku 2003. Prvé boli dve ovečky plemena Askánske Merino. V tom čase bola ešte vlna hodnotným produktom, vykupovala sa za 192 Kčs/kg. Stádo sa postupne rozrástlo na 20 ks. 

Neskôr, v roku 2003, už spolu so synom Milanom kúpili 10 oviec plemien Berrichon Du Cher a Ille De France. Ovce sú robustné, ide o mäsové plemená. Od začiatku mali otec a syn zámer predávať živé jahňatá. Od r. 2003 neodišlo z farmy ani jedno jahňa do zahraničia. Dopyt domácich úplne pokryl produkciu živých jahniat. 

Väčšinou si ich berú ľudia ako živé kosačky a na jeseň ich zarežú. Z farmy ich predávajú približne trojmesačné, to už dosahujú váhu 30-40 kg. Pri správnom spôsobe chovu vážia na jeseň dochované jedince 80-90 kg. Závisí to od toho, či je to ovca alebo baran a či sa pasie na lúkach alebo je prikrmovaná aj jadrovým krmivom. 

Základné stádo má 30 -35 oviec a jedného barana. Koncom roka sa začnú rodiť jahňatá v počte cca 20-25 kusov. Nie je zriedkavosťou, že sa jednej matke narodia trojičky. Vtedy je však potrebná aj pomoc chovateľov, nakoľko matka má problém odchovať toľko jahniat. Je potrebné ich dokrmovať. 

Plemenné ovce sú háklivé na prechladnutie, je potrebné im zabezpečiť kvalitné ustajnenie na noc a v chladnom počasí. V opačnom prípade by mohli dostať zápal pľúc a uhynúť. 

V roku 2021 sa rodinná farma a Občianske združenie PEČENIČAN, ktoré bolo v roku 2015 založené na podnet vlastníkov farmy, manželov Milana a Moniky Števčaťovej, rozhodli podieľať na prinavrátení hodnoty ovčej vlne a nadviazala spoluprácu so Základnou školou v Bátovciach a združeniami venujúcimi sa spracovaniu ovčej vlny. 

Zároveň začali spolupracovať s majstrom odevného priemyslu Petrom Chvojkom v oblasti vzdelávania detí a mládeže počas workshopov organizovaných v priestoroch Základnej školy Bátovce a s možnosťou výroby produktov určených na ďalší predaj.   


Spolupracujeme:

Občianske združenie PEČENIČAN

Peter Chvojka

Vlnárska manufaktúra, s.r.o.

Občianske združenie Naša vlna