Naše poslanie

VAČSINA ĽUDÍ

....netuší, aké hodnoty vyznáva a čo chce dosiahnuť v živote. V období dospievania túžia po všetkom, čo nemajú: po peniazoch, usadlosti na predmestí, aute, značkovom oblečení, najnovšej elektronike, povýšení v práci. Tvrdo pracujú, aby sa prispôsobili okoliu. V snahe kariérne postúpiť trávia viac času s klientmi, namiesto rodiny a priateľov. Prestávajú dbať o svoje zdravie, cvičiť a zdravo sa stravovať. Zanevierajú na svoje sny, pretože nie sú také "praktické" ako SUV, dovolenka, či mesačná splátka dlhu. Problém nespočíva v túžbach, ale vo viere, že nám ďalšia VEC prinesie radosť do života. Každý z nás už získal nejaké ocenenie, presťahoval sa, alebo si kúpil niečo nové, po čom tak bažil, a predsa mu jeho splnená túžba nepriniesla dlhodobú radosť. Je to preto, že si ľudia pletú potešenie s dlhodobou spokojnosťou. Povrchné túžby neodrážajú najhlbšie hodnoty človeka.

MY

...sme si po narodení detí uvedomili, že nie je nič krajšie, ako viesť zmysluplný život. Peniaze, vlastníctvo, postavenie, úspech, ani veci, po ktorých v živote túžime, nám neprinesú pocity zadosťučinenia. Ak chceme porozumieť tomu, čo znamená žiť naplnený život, musíme merať našu spokojnosť inak. MY nehľadáme šťastie v osobných objektoch. Našimi piatimi životnými hodnotami, ktoré vštepujeme aj deťom a mládeži sú:

ZDRAVIE * VZŤAHY * TVORIVOSŤ * RAST * PROSPECH PRE DRUHÝCH

KONCEPT KREATÍVNYCH OVIEC 

....vznikol ako odozva na potrebu výchovy detí a mládeže, ako základného kameňa každej stabilnej a vzdelanej spoločnosti. Vlastníme ovčiu farmu v Bátovciach a oproti farme na Základnej škole máme vytvorené priestory na spracovanie ovčej vlny a výučbu remeselného krúžku. Cez pracovné dni slúži učebňa deťom zo Základnej školy, ktoré navštevujú voľnočasový krúžok Remeselníček a počas víkendov slúžia priestory ostatným deťom a širokej verejnosti na usporadúvanie workshopov, exkurzií, priadok a iných podujatí.

Náš cieľ: 

... naučiť dievčatá štrikovať, háčkovať, priasť, aby si mohli privyrobiť keď pôjdu na materskú dovolenku, alebo keď zostanú dočasne nezamestnané. Chlapcov chceme naučiť strihať ovce a postarať sa o živobytie farmárčením.  

Tím Kreatívne ovce


Monika Števčaťová (v strede) – zakladateľka Občianskeho združenia PEČENIČAN, projektová manažérka

Peter Chvojka – majster odevného priemyslu, krajčír, milovník krojov, tvorby a spracovania tradičných materiálov v dnešnej dobe.

Zuzana Címerová – pedagogička na Základnej škole v Bátovciach, zakladateľka remeselného krúžku Remeselníček na Základnej škole v Bátovciach